BisVideo System

BisVideo je software určený pre výrobné spoločnosti na zobrazovanie video súborov v reálnom čase na viacerých zobrazovacích jednotkách vo výrobnom procese. Typické použitie je na výrobnom páse, alebo baliacej linke kde sa pre pracovníkov zobrazuje video o pracovnom úkone ktorý vykonávajú, aby nedochádzalo k chybovosti pri pracovnom procese.

Systém je postavený na os. Linux. Na prehrávanie videí je možné použiť akékoľvek zobrazovacie zariadenie, ktoré má sieťové rozhranie a podporuje protokol DLNA. Systém sa skladá z hlavného riadiaceho servra, ktorý vyčítava informácie o prehrávaní video súborov zo systém užívateľa (napr z jeho databázového servra). Tieto informácie potom spracuje a začne prehrávať príslušné videá na príslušných zariadeniach. Video zobrazovacie zariadenia sú rozdelené do príslušných sektorov (liniek .. viď. na obrázku je 15 pasov a každý má 4 zobrazovacie zariadenia) ktore sú obsluhované svojimi malými video servrami. Celý systém je mozné manageovať pomocou web prehliadača v PC alebo mobilnom telefóne.
Jazyk webu

Vitajte
Prihl.meno alebo email

Heslo:[ ]
Date / Time
 
Posledné články